Các tài liệu phỏng vấn nhân chứng của nhóm điều tra độc lập về vụ án Thi Thể Bê Tông tại Bình Dương

1. VIDEO PHỎNG VẤN CÔ THANH, MẸ CỦA TRẦN TRÍ THÀNH

2. Video phỏng vấn ông Hùng, người đập hai khối bê tông chứa xác chết

3. Video phỏng vấn ông Hưng, chủ mới của căn nhà xảy ra vụ án

4. Video phỏng vấn người hàng xóm căn nhà xảy ra vụ án

5. VIDEO VỤ ÁN BÊ TÔNG BÌNH DƯƠNG